Titulo

Contacto


Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat
Vicerectorat de Cooperació
Internacional i Solidaritat
À gora Universitària. Edificio E.1
12071 Castellón de la Plana
Tel: 964 729390/729393
Fax: (34) 964 729399
Correo: opside@uji.es
http:\\www.uji.es/CA/serveis/raco/

Triptico Informativo

Informació proporcionada per: Observatorio psicosocial de recursos en situaciones de desastres